Selamat Datang !!
Sistem Maklumat Bersepadu Jabatan Kesihatan Negeri Sabah.


 •  
   

   

  Pengenalan

      Sistem Maklumat Bersepadu JKN Sabah merupakan sistem aplikasi yang dibangunkan oleh Unit ICT, Bahagian Pengurusan, sebagai salah satu usaha ke arah automasi pejabat.

  Skop pengguna merupakan pegawai dan kakitangan yang berdaftar dan dibenarkan sahaja (mempunyai ID Pengguna dan Katalaluan) yang boleh akses kepada Sistem Aplikasi dan berada di dalam persekitaran rangkaian Moh*Net KKM.

  Sebarang maklumbalas mengenai penggunaan sistem amatlah dialu-alukan dan sila hubungi Unit ICT melalui emel ictjkns@sbh.moh.gov.my atau di talian 088-265960.

   

 •  

  Sistem Maklumat Perakam Waktu  Rajah : Antaramuka Sistem Perakam Waktu

  Pengenalan

  1. Dibangunkan oleh Unit ICT JKN Sabah pada tahun 2009.
  2. Mula digunakan pada Mac 2009 oleh semua bahagian JKN Sabah.
  3. Kumpulan Sasaran : Semua Bahagian JKN Sabah, Rumah Persekutuan.

  Tujuan

  Sistem Maklumat Perakam Waktu dibangunkan untuk menggantikan sistem manual selaras dengan penaiktarafan sistem Kad Perakam Waktu kepada Sistem Thumb Print

  Masuk

   

 •  

  Sistem Pengurusan Aset  Rajah : Antaramuka Sistem Aset

  Pengenalan

  1. Dibangunkan oleh Unit ICT JKN Sabah pada tahun 2009.
  2. Mula digunakan pada tahun 2010 oleh Unit Aset JKN Sabah.
  3. Modul yang boleh digunakan adalah Kew.Pa-1 hingga Kew.Pa-5.
  4. Kumpulan Sasaran : Unit Aset Semua PTJ

  Tujuan

  Sistem Pengurusan Aset dibangunkan bagi Tujuan Pemantauan Prestasi Unit-Unit Aset di peringkat PTJ oleh JKN Sabah.

  Masuk

   

 •  

  Sistem e-Manage ICT  Rajah : Antaramuka Sistem e-Manage ICT

  Pengenalan

  1. Dibangunkan oleh Unit ICT JKN Sabah pada tahun 2010.
  2. Mula digunakan pada Mac 2010 oleh semua Bahagian di JKN Sabah.
  3. Modul yang boleh digunakan adalah Aduan Kerosakan dan Pinjam Peralatan ICT.
  4. Kumpulan Sasaran : Semua Bahagian JKN Sabah dan PTJ

  Tujuan

  Sistem e-Manage ICT dibangunkan bagi memudahkan aduan kerosakan dibuat oleh kakitangan dan dapat direkodkan sebagai rujukan Unit ICT JKN Sabah. Selain itu modul Pinjam Peralatan dapat mempercepatkan proses pinjaman peralatan ICT kepada semua kakitangan.

  Masuk

   

 •  

  Sistem Anugerah Pekerja Contoh Bulanan  Rajah : Antaramuka Sistem eAPCB

  Pengenalan

  1. Dibangunkan oleh Unit ICT JKN Sabah pada tahun 2011.
  2. Mula digunakan pada April 2011 oleh Unit Kaunseling, JKN Sabah.
  3. Modul yang boleh digunakan adalah Undian Calon eAPCBB
  4. Kumpulan Sasaran : Dimulakan dengan Bahagian Pengurusan Pada Tahun 2011 kemudian dipanjangkan kepada semua Bahagian di Ibu Pejabat pada Tahun 2012, JKN Sabah

  Tujuan

  Sistem Pengurusan Anugerah Pekerja Contoh Bulanan dibangunkan agar proses pengundian Pekerja Contoh Bulanan dapat dijalankan secara online.

  Masuk

   


Hak Cipta Terpelihara @ 2010
Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, Tingkat 1, 3 & 6, Rumah Persekutuan, Jalan Mat Salleh, 88590 Kota Kinabalu, Sabah.
Tel : 088-265960 | Faks : 088-221477
Laman Web : jknsabah.moh.gov.my